วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558
 
Header ARIT
Untitled Document
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 
หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
วารสาร
เปิดดูมากที่สุด (Top View)
ใช้งานมากที่สุด (Top Pick)
แนะนำให้อ่าน (Librarian suggest)
 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มจษ.
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับ IT
 
แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง
บริการอื่นๆ
 
แหล่งเรียนรู้กฏหมาย
ห้องสมุดออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานกรมออนไลน
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   07.30 - 19.00 น.
ศุกร์             07.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.00 น.
ศุกร์             08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Search สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด : Home หน้าหลัก OPAC Member สมาชิก
Ebscohost Search

Searching: Discovery Service for CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

 
  ทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web opac
  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล อาเซียน สำหรับท่านอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐฯและในกำกับของรัฐฯทั้ง 78 แห่ง
  Research Service บริการช่วยการวิจัย
  ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service 
  ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
  ทดลองใช้ Sommon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งหมด eResources A-Z
  ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรม "สำรับหนังสือ"
  ฐานข้อมูล matichon e-library
  เข้าใช้งานระบบ E-book ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ฐานข้อมูล ebrary
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา
  download แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Library App
First template Designed by B. Tawit , minor Changed by Y. Kiadtipong.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th
fax.02-5136784

Untitled Document
Quick Search
สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webmail
 
 
TSI e-Learning Thai Capital Market
 
 
 
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี