วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 
Header ARIT
Untitled Document
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 
หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
วารสาร
เปิดดูมากที่สุด (Top View)
ใช้งานมากที่สุด (Top Pick)
แนะนำให้อ่าน (Librarian suggest)
 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มจษ.
 
แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง
บริการอื่นๆ
 
แหล่งเรียนรู้กฏหมาย
ห้องสมุดออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานกรมออนไลน
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   07.30 - 19.00 น.
ศุกร์             07.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.00 น.
ศุกร์             08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Search สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด : Home หน้าหลัก OPAC Member สมาชิก
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 
  คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมห้องอาเซียน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
  คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบ MIS
  ภาพบรรยากาศกิจกรรม "มหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย"
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น
  ยินดีต้อนรับคณาจารย์ทุกท่าน อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน"Microsoft 2016 & office 365"
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัล IPv6 Award
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559
  CRU SPORT DAY 2015
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla3.4" วันที่ 22 ธ.ค. 2558
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla3.4" วันที่ 21 ธ.ค. 2558
  การประชาสัมพันธ์ข่าวบน Fanpage
  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ภาพบรรยากาศงาน Book Tech Fair 2015 Book On the Moon 24-26 พฤศจิกายน 2558
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับ IPV6 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558
  สำนักพิมพ์ Cengage Learning (Indo-China) Limited เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  เปิดทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
  ประชุมเชิงปฏิษัติการการจัดทำประกันคุณภาพการศึกษา เเละศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เเละมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
  ทดลองใช้ฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi  
  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web opac
  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล อาเซียนสำหรับอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐฯและในกำกับของรัฐฯทั้ง 78 แห่ง
  Research Service บริการช่วยการวิจัย
  ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service 
  ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
  ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรม "สำหรับหนังสือ"
  ฐานข้อมูล matichon e-library
  เข้าใช้งานระบบ E-book ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ฐานข้อมูล ebrary
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา
  download แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Library App
Designed by Kiadtipong Y. Maintained by Suphawan Y.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th fax.02-5136784

Untitled Document
Quick Search
สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webmail
 
 
TSI e-Learning Thai Capital Market
 
 
 
 
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี