วันศุกร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
Header ARIT

อาจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร  
ผู้อำนวยการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

02 - 9426900 ต่อ 1700
Untitled Document
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 
หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
วารสาร
เปิดดูมากที่สุด (Top View)
ใช้งานมากที่สุด (Top Pick)
แนะนำให้อ่าน (Librarian suggest)
 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัย มจษ.
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับ IT
 
แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง
บริการอื่นๆ
 
แหล่งเรียนรู้กฏหมาย
ห้องสมุดออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานกรมออนไลน
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   07.30 - 19.00 น.
ศุกร์             07.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.00 น.
ศุกร์             08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         09.00 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Search สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด : Home หน้าหลัก OPAC Member สมาชิก
Ebscohost Search

Searching: Discovery Service for CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY

 
  กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
  ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 15 ธันวาคม 2557 
  ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web opac
  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล อาเซียน สำหรับท่านอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐฯและในกำกับของรัฐฯทั้ง 78 แห่ง
  Research Service บริการช่วยการวิจัย
  ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service 
  ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
  ทดลองใช้ Sommon ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดทั้งหมด eResources A-Z
  ข้อมูลสารสนเทศกิจกรรม "สำรับหนังสือ"
  ฐานข้อมูล matichon e-library
  เข้าใช้งานระบบ E-book ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ฐานข้อมูล ebrary
  ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา
  download แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-Library App
First template Designed by B. Tawit , minor Changed by Y. Kiadtipong.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th
fax.02-5136784

Untitled Document
Quick Search
สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webmail
 
 
TSI e-Learning Thai Capital Market
 
 
 
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี