วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560
 
Header ARIT
Untitled Document
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 
หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
วารสาร
เปิดดูมากที่สุด (Top View)
ใช้งานมากที่สุด (Top Pick)
แนะนำให้อ่าน (Librarian suggest)
 
 
แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง
บริการอื่นๆ
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้กฏหมาย
ห้องสมุดออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานกรมออนไลน
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   08.00 - 19.30 น.
ศุกร์             08.00 - 16.30 น.
อาทิตย์         08.30 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.00 - 19.30 น.
ศุกร์             08.00 - 16.30 น.
อาทิตย์         08.30 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.00 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
Search สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด : Home หน้าหลัก OPAC Member สมาชิก
ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 
  สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการวันที่ 10 - 17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์
  เเจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center เเละ Entrepreneurial Studies Source
  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในวาระที่สอง
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
  ประกาศ! เฉพาะนักศึกษา ป.ตรี งดให้บริการยืมหนังสือเเละห้อง Study Room (ในช่วงปิดเทอม)
  ประกาศ! นักศึกษา ป.ตรี หนังสือทุกเล่มที่ยืมตั้งเเต่ วันที่ 7 ธ.ค.2559 กำหนดคืน วันที่ 16 ธ.ค.2559
  เชิญร่วมงาน มหกรรมสัปดาห์หนังสือ BOOK TECH FAIR 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก
  เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (WIFI)
  กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 ชั้น 5 เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 กันยายน 2559
  สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการหนังสือเร่งด่วน ปีการศึกษา 2558
  การให้บริการหนังสือเร่งด่วน งานห้องสมุดสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
 
  งานอบรม “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)”
  งานอบรม “การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive”
  งานอบรม“การใช้ ICT เพื่อการปฏิบัติงาน”
  ต้อนรับผู้แทนจาก Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ๒๕๖๐
  ต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการ JENESYS2016 Outbound Program to Thailand
  มหกรรมงานสัปดาห์หนังสือ BOOK TECH FAIR 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก
  ต้อนรับคณะผู้แทนจากวิทยาลัย Padagogische Hochschule Tirol เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดและห้องนิทรรศการอาเซี่ยน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  มหาวิทยาลัยจัดงานปาฐกถาบรรจบพันธุเมธา ครั้งที่ ๕ เรื่อง “ประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของทุ่งบางเขน”
  พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” ประจำปี ๒๕๕๙
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 สิงหาคม 2559
  จัดทำบัตรนักศึกษาประจำปี 2559 วันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2559
  พิธีถวายพระพร ๑๒ สิงหามหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
  ต้อนรับคณะทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ศึกษาดูงานฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ ๗๐ ปี
  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตไกลกังวล
  ภาพบรรยากาศกิจกรรม "มหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย"
  คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าเยี่ยมชมห้องอาเซียน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
  คณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบ MIS
  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเบื้องต้น
  ยินดีต้อนรับคณาจารย์ทุกท่าน อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำนักงาน"Microsoft 2016 & office 365"
  ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับรางวัล IPv6 Award
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559
  ข่าว ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง
 
E-Library App
Designed by Kiadtipong Y. Maintained by Suphawan Y.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th ติดต่อ IP Phone 02-9426800 ต่อ 1705, 1717 Fax.02-5136784

Untitled Document
Quick Search
สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webmail
 
 
TSI e-Learning Thai Capital Market
 
 
 
 
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี