วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 
Header ARIT
Untitled Document
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (TDC)
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Opac)
สหบรรณานุกรม (Union Catalog)
 
หนังสือ/สื่อโสตทัศน์
วารสาร
เปิดดูมากที่สุด (Top View)
ใช้งานมากที่สุด (Top Pick)
แนะนำให้อ่าน (Librarian suggest)
หนังสือใหม่ หนังสือใหม่ (1ส.ค.59-30มิ.ย.60)
 
แนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด
บริการยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง
บริการอื่นๆ
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้กฏหมาย
ห้องสมุดออนไลน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
พจนานกรมออนไลน
 
ภาคเรียนปกติ
จันทร์-พฤหัส   08.00 - 19.30 น.
ศุกร์             08.00 - 16.30 น.
อาทิตย์         08.30 - 16.30 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์-พฤหัส   08.30 - 19.30 น.
ศุกร์             08.30 - 16.30 น.
อาทิตย์         08.30 - 16.30 น.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์   08.30 - 16.30 น
เสาร์-อาทิตย์     ปิดบริการ
(วันหยุดตามประกาศทางราชการ)


แฟนเพจสำนักวิทยบริการฯ
ร่วมแสดงความคิดเห็น
บริการอื่นๆ


Designed by Kiadtipong Y. Maintained by Suphawan Y.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
arit@chandra.ac.th ติดต่อ IP Phone 02-9426800 ต่อ 1705, 1717 Fax.02-5136784

Untitled Document
Quick Search
สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี
 
 
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรม สำนักวิทยบริการฯ
 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
webmail
 
 
TSI e-Learning Thai Capital Market
 
 
 
 
 
joomla and drupal websites counter
start counter 06/08/2014
 
ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี

ภาพยนตร์ เทปข่าวจันทรเกษม LiveTV สารคดี