ข่าวประชาสัมพันธ์

  [2023-08-31] ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
  [2023-08-7] กำหนดการวันถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา " รหัส 66 "
  [2023-06-08] รายการหนังสือที่เกินกำหนดของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565
  [2023-03-14] Book Delivery บริการส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย สำหรับสมาชิกประเภทอาจารย์ และบุคลากร
  [2023-02-09] แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการสืบค้นและอ้างอิงผลงานทางวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2566
  [2023-01-26] สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมงาน ARIT FAIR 2023
  [2023-11-03] ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูล Matichon E-Library
  [2022-11-24] รายการหนังสือที่เกินกำหนดของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
  [2021-12-02] เทอม 2 เปิดแล้ว...!!! เราพร้อมให้บริการ
  [2021-11-25] งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาณ Wifi ใหม่ | คู่มือการใช้งาน
  [2021-11-19] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
  [2021-11-15] แผนจัดอบรมและทดสอบทักษะทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 (ทุกสาขาวิชา) และชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) ON-SITE เข้าสอบที่มหาวิทยาลัย
  [2021-11-11] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
  [2021-11-07] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีชั้นปีที่ 1 - 4 วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
  [2021-10-16] รายการหนังสือใหม่ งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  [2021-10-12] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีชั้นปีที่ 1 - 4 วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
  [2021-10-05] โครงการฝึกและอบรม วัดมาตรฐานความรู้ทางไอที สำหรับนักศึกษา  ลงทะเบียน คลิกที่นี่
  เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการตรวจสอบฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
  การแนะนำและสาธิตการใช้งานชุดอุปกรณ์ Video Conference Logitech เพื่อการสอนหรือประชุมออนไลน์
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13)
  รายการหนังสือค้างส่งของนักศึกษา เกินเวลาที่กำหนด
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)
  ตรวจสอบผลคะแนนการฝึกอบรมและทดสอบทักษะความสามารถการใช้ดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3 นักศึกษา
  บริการงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ออนไลน์
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)
  กำหนดการทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
  สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรฯ "กันยา ลดค่าปรับ" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  แนวปฏิบัติการใช้ห้อง Study Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ขั้นตอนการลงทะเบียน CRU iSmart WiFi
  แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับบริการ/ขอรหัสผ่านใหม่ CRU google Mail (สำหรับนักศึกษา)

 

>>ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enter your text here