ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

 ประกาศ เรื่อง "งดให้บริการบุคคลภายนอก" ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)
 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและวัดระดับความรู้ความสามารถทางไอที หลักสูตร ( IC3 Digital literacy Certification)
 เชิญร่วมงาน ARIT FAIR 2020 "ภารกิจสีเขียว GREEN MISSION"
 รายชื่อนักศึกษาคะแนนสูงสุด 12 ลำดับ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3)
  3 ข้อควรรู้เกี่ยวกับค่าปรับห้องสมุด
 แจ้งเพื่อทราบ!!! สำหรับนักศึกษาเมื่อมาใช้ห้อง Study Room (ห้องศึกษาค้นคว้า)
 ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวัดความรู้ทางด้านไอที (IC3) ปีการศึกษา 2562
 สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรฯ "กันยา ลดค่าปรับ" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 Library Tour เที่ยวท่อง...ห้องสมุด
 ภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม QA DAY
 การเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมต่อสาธารณะ
 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 สำนักวิทยบริการฯ ปิดทำการ ระหว่าง วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562
 "ใจดีให้ยืม...น๊านนาน" งานวิทยบริการจัดให้ !! สำหรับนักศึกษาภาคปกติในช่วงปิดเทอม ยืม 15 พ.ค. 62-คืน 15 ส.ค. 62
 อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม
 เชิญร่วมงาน ARIT FAIR "ENERGY AND ENVIRONMENT SAVING"
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่องานวิทยบริการ ตึกสำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3 ด่วนค่ะ
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายภาคในเวลาราชการ
โครงการกระเป๋าให้ยืม (Bag Service)
กิจกรรม "Library Tour"
กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ด้านไอที (IC3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคในเวลาราชการ
สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรฯ "กันยา ลดค่าปรับ" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 78 ปี
ผลการประเมินพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ "ARIT ฟิตหัวใจบริการ : บริการด้วยใจ...ร่วมใส่บัตรบุคลากร"
ความรู้มีมากมาย 6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยโหลดได้ฟรี
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ใช้คลังปัญญาโดยไม่ต้องลงทะเบียน
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งวันงดยืมหนังสือ และสื่อสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรดีๆ " ใจดีให้ยืมน๊านนาน "
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และ Academic Search Ultimate
ขอความร่วมมือในการส่งคืนหนังสือหรือทรัพยากรของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อดำเนินการจัดทำระบบ "ห้องสมุดอัจฉริยะ "
เชิญร่วมงาน มหกรรมสัปดาห์หนังสือ BOOK TECH FAIR 2017 ตอน อ่านเล่าเรื่อง
สำนักวิทยบริการฯ ให้สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา ม.จันทรเกษม เพียงแค่มายืมหนังสือ และกดไลค์หรือกดแชร์เฟสบุ๊คของสำนักวิทยบริการฯ ได้สิทธิ์สมัครบัตร M Generation ของ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ในราคาแค่ 50 บาท พร้อมรับตั๋วหนังฟรีอีก 1 ที่นั่ง
โปรดีๆมี 9 วัน 10 บาท คาดไม่ถึง "หนังสือที่เกินกำหนดคิดค่าปรับเพียงเล่มละ 10 บาทเท่านั้น"
รายงานผลกิจกรรม "ARIT ฟิตหัวใจบริการ"
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile
สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดบริการวันที่ 10 - 17 เมษายน 2560 เนื่องในวันสงกรานต์
เเจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center เเละ Entrepreneurial Studies Source
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ในวาระที่สอง
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
ประกาศ! เฉพาะนักศึกษา ป.ตรี งดให้บริการยืมหนังสือเเละห้อง Study Room (ในช่วงปิดเทอม)
ประกาศ! นักศึกษา ป.ตรี หนังสือทุกเล่มที่ยืมตั้งเเต่ วันที่ 7 ธ.ค.2559 กำหนดคืน วันที่ 16 ธ.ค.2559
เชิญร่วมงาน มหกรรมสัปดาห์หนังสือ BOOK TECH FAIR 2016 ตอน เปิดเล่มเปิดโลก
เปิดลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (WIFI)
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา รอบเพิ่มเติม วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 ชั้น 5 เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ วันที่ 9 กันยายน 2559
สรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการหนังสือเร่งด่วน ปีการศึกษา 2558
การให้บริการหนังสือเร่งด่วน งานห้องสมุดสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชาสัมพันธ์ข่าวบน Fanpage
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ Web opac
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล อาเซียนสำหรับอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยรัฐฯและในกำกับของรัฐฯทั้ง 78 แห่ง
ขอเชิญใช้ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service
ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Complete และฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
เข้าใช้งานระบบ E-book ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล ebrary
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU