ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

Written by Super User

 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2566 

 ตรวจสอบผลการอบรมและดาวน์โหลดเกียรติบัตร คลิกที่นี่

 
เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร
  • นักศึกษาเข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมง
  • มีผลสอบ Pre test และ Post test
  • ส่งคลิปวิดีโอตามหัวข้อที่วิทยากรกำหนดไว้

Written by Super User

 ประกาศรายชื่ออบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2566

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คลิกดูรายชื่อ

นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ดังนี้
    วันที่ 1 อบรมภาษาอังกฤษกับวิทยากร ณ ห้องอบรมที่กำหนดไว้
    วันที่ 2 จัดทำคลิปวิดีโอในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตามหัวข้อที่วิทยากรกำหนดไว้
    วันที่ 3 จัดส่งคลิปวิดีโอตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่งานศูนย์ภาษากำหนดไว้

***อบรม ณ อาคาร 28 ชั้น 5 และชั้น 6

--------------------------------------------------------------------------------

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คลิกดูรายชื่อ

 

***ปฐมนิเทศ และสอบ Placement test ณ อาคาร 29

Written by Super User

 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 1/2566

             กลุ่มอบรมวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 คลิก!!

             กลุ่มอบรมวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คลิก!!

             กลุ่มอบรมวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คลิก!!

 
  ***หมายเหตุ : วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมจัดส่งให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
                         สามารถค้นหาและดาวน์โหลดย้อนหลังได้ที่ ค้นหาวุฒิบัตร

Written by Super User

 ประกาศผลการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

              ผลการอบรมหลักสูตร ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน คลิก!!

              ผลการอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร คลิก!!

              ผลการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษอังกฤษในชีวิตประจำวัน

                  - Set A คลิก!!

                  - Set B คลิก!!

                - Set C คลิก!!

 ***หมายเหตุ : วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมจัดส่งให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
                         สามารถค้นหาและดาวน์โหลดย้อนหลังได้ที่ ค้นหาวุฒิบัตร

Written by Super User

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

                  (Set C) อบรมวันพุธที่ 30 สิงหาคม และวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

                 >>คลิกดูรายชื่อ!!!<<
 
 
 ***อบรม ณ ชั้นที่ 7 อาคาร 29
 

เวลาเปิดให้บริการ

 วันจันทร์,พุธ,ศุกร์           08.30 - 16.30 น.
 วันอังคาร,พฤหัสฯ          08.30 - 19.30 น.
 วันอาทิตย์                   08.30 - 16.30 น.

           วันหยุดตามประกาศทางราชการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้เข้ารับบริการแพลตฟอร์ม CRU MOOCs

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

4.png6.png4.png3.png4.png
Start Counter May 2019

Designed and developed by: sangsan.k