ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916,2917,2919,2920 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

วิดีโอแนะนำศูนย์ภาษา

Designed and developed by: sangsan.k