ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคเรียนที่ 2/2563


                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4
              

           **นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ต้องการขอรับใบรับรองผ่านการอบรมทางศูนย์ภาษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมภาษาอังกฤษ
ผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert

เวลาเปิดให้บริการ

 วันจันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี 08.30 - 19.30 น.
 วันพุธ,ศุกร์                  08.30 - 16.30 น.
 วันอาทิตย์                   08.30 - 16.30 น.

           วันหยุดตามประกาศทางราชการ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

3.png4.png7.png3.png2.png
Start Counter May 2019

Designed and developed by: sangsan.k