ARIT

Academic Resource and Information Technology. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  [2024-06-4] สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับโล่รางวัลจากสำนักพิมพ์ GALE
  [2024-05-24] เวลาทำการภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2566
  [2024-04-10] “ปิดเทอมนี้ ยืม...น๊าน นาน” สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
  [2024-04-2] สำนักวิทยบริการฯ จัดโปรฯ "#ลดค่าปรับหนังสือ" เหลือเพียงเล่มละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน 2567
  [2024-04-1] ประกาศ!! วันหยุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนเมษายน 2567
  [2024-03-27] ขอเชิญร่วมชมไลฟ์สดรายการ เล่า...รส...หนังสือ EP.3 "ตอน..สงกรานต์ Festival"
  [2024-03-06] ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ที่เข้ารับรางวัล "จันทร์พราวแสง"
  [2024-02-21] กุมภา...ลดค่าปรับ
  [2024-02-14] ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นสายสะพาย "ประถมาภรณ์มงกุฏไทย"
  [2024-02-11] ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าร่วมอบรม Online research training เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
  [2024-02-06] ขอเชิญร่วมชมไลฟ์สด "เล่า รส หนังสือ" ตอน สวัสดี..หนีห่าว ฟังเรื่องราววัฒนธรรมวันตรุษจีน
  [2023-12-28] แจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567
  [2023-12-21] แจ้งปิดการให้บริการสำนักวิทยบริการฯ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566
  [2023-10-30] รายการหนังสือค้างส่งของนักศึกษา ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566
  [2023-10-06] ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ผู้โชคดีจากกิจกรรม My First Book
  [2023-08-31] ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น
  [2023-08-7] กำหนดการวันถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา " รหัส 66 "
  [2023-06-08] รายการหนังสือที่เกินกำหนดของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2565
  [2023-03-14] Book Delivery บริการส่งหนังสือภายในมหาวิทยาลัย สำหรับสมาชิกประเภทอาจารย์ และบุคลากร
  [2023-02-09] แนะนำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการสืบค้นและอ้างอิงผลงานทางวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ 2566
  [2023-01-26] สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมงาน ARIT FAIR 2023
  [2023-11-03] ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูล Matichon E-Library
  [2022-11-24] รายการหนังสือที่เกินกำหนดของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
  [2021-12-02] เทอม 2 เปิดแล้ว...!!! เราพร้อมให้บริการ
  [2021-11-25] งานเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญาณ Wifi ใหม่ | คู่มือการใช้งาน
  [2021-11-19] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
  [2021-11-15] แผนจัดอบรมและทดสอบทักษะทางดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 (ทุกสาขาวิชา) และชั้นปีที่ 5 (หลักสูตร ค.บ. 5 ปี) ON-SITE เข้าสอบที่มหาวิทยาลัย
  [2021-11-11] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอที วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
  [2021-11-07] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีชั้นปีที่ 1 - 4 วันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
  [2021-10-16] รายการหนังสือใหม่ งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  [2021-10-12] รายชื่อนักศึกษาฝึกอบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้านไอทีชั้นปีที่ 1 - 4 วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564
  [2021-10-05] โครงการฝึกและอบรม วัดมาตรฐานความรู้ทางไอที สำหรับนักศึกษา  ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

>>ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

Designed and developed by : Suphawan Yamprayoon. Maintained by : Sangsan Kaewnor , Arit @CRU