ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคเรียนที่ 2/2563


                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4
              

           **นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ต้องการขอรับใบรับรองผ่านการอบรมทางศูนย์ภาษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมภาษาอังกฤษ
ผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert

เวลาเปิดให้บริการ

 วันจันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี 08.30 - 19.30 น.
 วันพุธ,ศุกร์                  08.30 - 16.30 น.
 วันอาทิตย์                   08.30 - 16.30 น.

           วันหยุดตามประกาศทางราชการ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

3.png3.png0.png0.png4.png
Start Counter May 2019

Designed and developed by: sangsan.k

แจ้งนักศึกษาทราบ

 1. นักศึกษาที่ลงสมัครอบรมภาษาอังกฤษ WATCH & LEARN สามารถตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูล(ชื่อ-สกุล, คณะ, สาขาวิชา)ได้ตามลิงก์
https://bit.ly/3npYLwu

 2. การสอบวัดระดับโดยใช้แอพพลิเคชัน CRU Fun Eng (ระหว่างวันที่ 15 - 20 กันยายน 2564)
   - นักศึกษาที่มีผลสอบแล้ว สามารถส่งผลสอบโดยดำเนินการอัปโหลดตามลิงก์ด้านล่าง
https://bit.ly/3Acvg4C
  - นักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบให้ทำการติดตั้งและทำข้อสอบโดยใช้แอพพลิเคชัน CRU Fun Eng ตามลิงก์คู่มือด้านล่าง 
https://bit.ly/3EpDJEr
   - และให้ทำการอัปโหลดผลสอบได้ตามลิงก์ https://bit.ly/3Acvg4C

 3. การเข้าอบรม (ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2564) ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์
https://arit.chandra.ac.th/lc/watchlearn
   - นักศึกษาอบรมเรียนรู้ด้วยตนเองจากคลิปวิดีโอ Monologue, Dialogue
   - แต่ละบทเรียนจะมีแบบทดสอบให้นักศึกษาทำอยู่ใต้คลิปวิดีโอ
   - การทำแบบทดสอบนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
   - ทำแบบทดสอบ บทที่ 1–16 (Monologue) และบทที่ 1–20 (Dialogue)

 4. การวัดผล
   ส่วนที่ 1. งานที่นักศึกษาต้องทำส่งเป็นคะแนนเก็บ 70 คะแนน
   ส่วนที่ 2. การสอบวัดผลหลังอบรม 30 คะแนน

       *นักศึกษาที่มีผลการสอบวัดระดับและผลคะแนนการสอบวัดผลจะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรม จำนวน 1 ใบ
     **นักศึกษาที่มีนักศึกษาที่มีผลการสอบวัดระดับและสอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดผลหลังการอบรมโดยมีผลคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 80/100 จะได้รับวุฒิบัตรเข้าร่วมอบรมและวุฒิบัตรผ่านการอบรม จำนวน 2 ใบ

---------------------------------
นักศึกษาสามารถอ่านระเบียบและวิธีการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3AeNHpt

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/lc.chandrakasem