งานเขียน

นิทานนานาชาติ พ.ศ.2531
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2528
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2532
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2511
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2512
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2522
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2523
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2524
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2525
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2526
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2527
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2528-2529
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2530-2531
ภาษาบาลีและสันสกฤตที่เกียวข้องอยู่ในภาษาไทย
ไมตรีทางภาษาเขมร-ไทย
หมาๆแมวๆ
อันเนื่องด้วยชื่อ ชื่อแขกฝรั่งจีนจาม คนไท-ไทย ไตลื้อ - ไตเหนือ
คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ คำไท-ไทย ภาษาอ่ายตอน-พ่าแก่
คำไทยที่มี ร-ล-ว ควบ จดหมายถึงแดงต้อย
จดหมายถึงแดงต้อย พิมพ์แจกที่ระลึก บาลีสันสกฤตในภาษาไทย
ไมตรีทางภาษาเขมร-ไทย2 ลักษณะการใช้ภาษาไทย
ลักษณะภาษาไทยใหญ่เทียบกับภาษาไทยกรุงเทพ ลักษณะและการใช้ภาษาไทย2
วารสารวิทยสาร อันเนื่องด้วยชื่อ
อันเนื่องด้วยชื่อ ชื่อเขมร อันเนื่องด้วยชื่อ ชื่อไทยน้อยไทยใหญ่
อันเนื่องด้วยชื่อ ชื่อพม่ารามัญ อันเนื่องด้วยวัฒนธรรม
กาเลหม่านไตในรัฐชาน นิทานนานาชาติ พ.ศ.2508-2509
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2510 นิทานนานาชาติ พ.ศ.2515
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2516 นิทานนานาชาติ พ.ศ.2517
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2518 นิทานนานาชาติ พ.ศ.2519
นิทานนานาชาติ พ.ศ.2520 ไปสอบคำไทย
พจนานุกรมเขมร(สุรินทร์)-ไทย-อังกฤษ พจนานุกรมเขมร-ไทย เล่ม1 ก-ต
พจนานุกรมเขมร-ไทย เล่ม2 ถ-ผ พจนานุกรมเขมร-ไทย เล่ม 3 พ-ร
พจนานุกรมเขมร-ไทย เล่ม 4 รว-สม พจนานุกรมเขมร-ไทย เล่ม 5 สร-อ
พจนานุกรมมอญ-ไทย เล่ม 1 ก-ป คำบาลีสันสกฤตที่ใช้อยู่ในภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย วิทยาลัยครูจันทรเกษม
ศาสตราจารย์ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา อักษรศาสตร์
อันเนื่องด้วยเรื่องกิน