ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

 [18-04-62] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 2/2561
 [18-04-62] - ประกาศผลอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ภาคการศึกษา 2/2561
 [18-04-62] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2561
 [13-03-62] - ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
 [13-03-62] - ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร
 [14-01-62] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2561
 [07-01-62] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษา 1/2561
 [08-11-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
 [17-09-61] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561
 [27-08-61] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561
 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [18-04-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [05-04-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [06-03-61] - ตารางนัดสอบวัดผล หลังอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2560
 [12-02-61] - ประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
 [04-02-61] - แจ้งนักศึกษาทราบ เรื่องประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 [24-01-61] - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 [19-01-61] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2560
 [10-01-61] - ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560
 [13-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [12-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [12-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวประเทศจีน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [31-10-60] - ตารางนัดสอบวัดผล หลังอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2560
 [19-09-60] - ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560
 [11-08-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 3/2559 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

Designed and developed by: sangsan.k