ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

 [18-04-62] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 2/2561
 [18-04-62] - ประกาศผลอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน(AEC) ภาคการศึกษา 2/2561
 [18-04-62] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2561
 [13-03-62] - ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา
 [13-03-62] - ศูนย์ภาษา ขยายเวลารับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากร
 [14-01-62] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2561
 [07-01-62] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2561
 [07-12-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษา 1/2561
 [08-11-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
 [17-09-61] - ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2561
 [27-08-61] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2561
 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [08-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [03-05-61] - ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [18-04-61] - ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [05-04-61] - ประกาศผลสอบ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ภาคการศึกษาที่ 2/2560
 [06-03-61] - ตารางนัดสอบวัดผล หลังอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2560
 [12-02-61] - ประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
 [04-02-61] - แจ้งนักศึกษาทราบ เรื่องประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 [24-01-61] - ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560
 [19-01-61] - ระเบียบการอบรมภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 2/2560
 [10-01-61] - ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560
 [13-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [12-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [12-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวประเทศจีน ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรภาษาจีน1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [06-12-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กลุ่มที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1/2560
 [31-10-60] - ตารางนัดสอบวัดผล หลังอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษา 1/2560
 [19-09-60] - ศูนย์ภาษา เปิดอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560
 [11-08-60] - ผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคการศึกษาที่ 3/2559 สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

Designed and developed by: sangsan.k

ประกาศ!!! ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม English Discoveries Expert สำหรับนักศึกษา จำนวน 20 ชั่วโมง
ณ ห้องปฏิบัติการภาษา อาคาร 29 ชั้น 4

 

   โดยผู้ที่สนใจเข้าอบรม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2565 ดังนี้

  • รับสมัครอบรมและสอบวัดระดับ วันที่ 17 - 20 พ.ค. 65
  • เข้าอบรมผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert วันที่ 23 พ.ค. - 27 มิ.ย. 65
  • สอบวัดผลหลังการอบรม วันที่ 28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 65
  • ประกาศผลการอบรมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา วันที่ 4 ก.ค. 65
  • จัดส่งวุฒิบัตรให้นักศึกษาทางอีเมล วันที่ 5 - 6 ก.ค. 65

 

***หมายเหตุ : ก่อนเข้าใช้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

  1. ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
  2. แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
  3. วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง
  4. สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

 

---------------------------------
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-942-5800 ต่อ 2916, 2917, 2919 และ 2920
หรือ Facebook : งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม