ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916,2917,2919,2920 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 

  • หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร คลิกที่นี่
  • หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร คลิกที่นี่
  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 1 คลิกที่นี่
  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 2 คลิกที่นี่
  • หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่ม 3 คลิกที่นี่

ค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร >>คลิก<<

 
 

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ค้นหาและดาวน์โหลดวุฒิบัตร >>คลิก<<

 

Written by sangsan.k

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 2/2565

อบรม ณ อาคาร 29 ชั้นที่ 7 (อาคารไอที)

Written by sangsan.k

 สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษาที่ 2/2565

 งานศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

                                   คลิกรายละเอียด!!!

 

สมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 - วันที่ 15 มกราคม 2566   >>สมัครอบรม คลิกที่นี่

*หมายเหตุ : ศึกษาต้องทำการ Login ด้วยอีเมลมหาวิทยาลัยก่อนการสมัคร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

Designed and developed by: sangsan.k