ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916,2917,2919,2920 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

Written by Super User

 ประกาศผลการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 1/2566

             กลุ่มอบรมวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 คลิก!!

             กลุ่มอบรมวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คลิก!!

             กลุ่มอบรมวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คลิก!!

 
  ***หมายเหตุ : วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมจัดส่งให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
                         สามารถค้นหาและดาวน์โหลดย้อนหลังได้ที่ ค้นหาวุฒิบัตร
 
 

Written by Super User

 ประกาศผลการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

              ผลการอบรมหลักสูตร ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน คลิก!!

              ผลการอบรมหลักสูตร ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร คลิก!!

              ผลการอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษอังกฤษในชีวิตประจำวัน

                  - Set A คลิก!!

                  - Set B คลิก!!

                - Set C คลิก!!

 ***หมายเหตุ : วุฒิบัตรเข้ารับการอบรมจัดส่งให้ตามอีเมลที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
                         สามารถค้นหาและดาวน์โหลดย้อนหลังได้ที่ ค้นหาวุฒิบัตร
 
 
 

Written by Super User

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

                  (Set C) อบรมวันพุธที่ 30 สิงหาคม และวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

                 >>คลิกดูรายชื่อ!!!<<
 
 
 ***อบรม ณ ชั้นที่ 7 อาคาร 29
 

Written by Super User

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา "สัปดาห์กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ" ภาคการศึกษาที่ 1/2566

                 อบรมวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 คลิกดูรายชื่อ

                 อบรมวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 คลิกดูรายชื่อ

                 อบรมวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 คลิกดูรายชื่อ

***อบรม ณ ชั้นที่ 7 อาคาร 29

 

Written by Super User

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

                  (Set B) อบรมวันพุธที่ 9 และวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.

                 - กลุ่มที่ 5 คลิก!!
                 - กลุ่มที่ 7 คลิก!!
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

Designed and developed by: sangsan.k