ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

Written by sangsan.k

 ประกาศผลอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

                หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
                หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
                หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

            **นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผ่านการอบรม ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (นักศึกษาต้องมารับด้วยตนเองและแสดงบัตรนักศึกษา)

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคเรียนที่ 1/2562 


                นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
                นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อาจารย์จันทรวรรณ  สำราญสำรวจกิจ)
                นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์

           **นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ สามารถติดต่อขอรับใบรับรองผ่านการอบรม ได้ที่ศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2  ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (นักศึกษาต้องมารับด้วยตนเองและแสดงบัตรนักศึกษา)

เวลาเปิดให้บริการ

 วันจันทร์,พุธ,ศุกร์           08.30 - 16.30 น.
 วันอังคาร,พฤหัสฯ          08.30 - 19.30 น.
 วันอาทิตย์                   08.30 - 16.30 น.

           วันหยุดตามประกาศทางราชการ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้เข้ารับบริการแพลตฟอร์ม CRU MOOCs

 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

5.png1.png6.png5.png5.png
Start Counter May 2019

Designed and developed by: sangsan.k