ติดต่อ 

02-942-5800 ต่อ 2916,2917,2919 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

previous arrow
next arrow
Slider

Written by sangsan.k

 ประกาศผลการฝึกอบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert ภาคเรียนที่ 2/2563


                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 3
                สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ชั้นปีที่ 4
              

           **นักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ต้องการขอรับใบรับรองผ่านการอบรมทางศูนย์ภาษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจการอบรมภาษาอังกฤษ
ผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert

เวลาเปิดให้บริการ

 วันจันทร์,อังคาร,พฤหัสบดี 08.30 - 19.30 น.
 วันพุธ,ศุกร์                  08.30 - 16.30 น.
 วันอาทิตย์                   08.30 - 16.30 น.

           วันหยุดตามประกาศทางราชการ 

จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์

3.png7.png5.png7.png0.png
Start Counter May 2019

Designed and developed by: sangsan.k

ประกาศ!!! ศูนย์ภาษาเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการภาษา เพื่ออบรมภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม English Discoveries Expert สำหรับนักศึกษา จำนวน 20 ชั่วโมง
ณ ห้องปฏิบัติการภาษา อาคาร 29 ชั้น 4

 

   โดยผู้ที่สนใจเข้าอบรม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษา อาคาร 29 ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2565 ดังนี้

  • รับสมัครอบรมและสอบวัดระดับ วันที่ 17 - 20 พ.ค. 65
  • เข้าอบรมผ่านโปรแกรม English Discoveries Expert วันที่ 23 พ.ค. - 27 มิ.ย. 65
  • สอบวัดผลหลังการอบรม วันที่ 28 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 65
  • ประกาศผลการอบรมทางเว็บไซต์ศูนย์ภาษา วันที่ 4 ก.ค. 65
  • จัดส่งวุฒิบัตรให้นักศึกษาทางอีเมล วันที่ 5 - 6 ก.ค. 65

 

***หมายเหตุ : ก่อนเข้าใช้บริการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19

  1. ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม
  2. แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
  3. วัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรอง
  4. สวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา

 

---------------------------------
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-942-5800 ต่อ 2916, 2917, 2919 และ 2920
หรือ Facebook : งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม