ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916,2917,2919,2920 

 E-mail: lc_chandra@hotmail.com, languagecenter@chandra.ac.th

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

          ศูนย์ภาษามีความตระหนักถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัว (Privacy) ของผู้เข้าใช้บริการเป็นสำคัญ จึงได้จัดเตรียมสรุปแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูล คือ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ไว้ เพราะเรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่จะถูกรวบรวมไว้ในระบบออนไลน์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะมีวิธีการควบคุมข้อมูลนี้เป็นไปตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
          ข้อมูลส่วนบุคคลและการลงทะเบียนบัญชี เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์และกิจกรรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่บางส่วน หรือเพื่อให้ตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้บริการ ศูนย์ภาษาอาจขอให้ผู้ใช้บริการให้ข้อมูลบางอย่างแก่ศูนย์ภาษา เช่น ชื่อต้น ภูมิลำเนา และที่อยู่อีเมล สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่เสริมเข้ามา รวมถึงศูนย์ภาษาอาจกำหนดให้ผู้ใช้บริการเลือกชื่อหน้าจอ และ/หรือ สร้างบัญชีกับศูนย์ภาษา บัญชีนี้อาจต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและข้อมูลประวัติโดยย่ออื่น ๆ
          บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ และเยาวชน สำหรับกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบของศูนย์ภาษาที่พัฒนาขึ้น ศูนย์ภาษาอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้ใช้บริการ เช่น ที่อยู่อีเมล เป็นต้น ศูนย์ภาษาอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อ
          1) ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองทราบถึงความสนใจของผู้ใช้บริการในกิจกรรมต่าง ๆ
          2) ขออนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ
          3) ให้คำแนะนำแก่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนและเปิดใช้คุณสมบัติบางอย่างของบัญชีผู้ใช้บริการ
          4) จัดเก็บอีเมลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในรูปแบบ “แฮช” หรือที่มีการป้องกัน (เช่นแปลเป็นแถวของตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งไม่ระบุตัวบุคคล) เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาบัญชี เช่น กู้คืนรหัสผ่านที่หายไปในบางส่วนของระบบที่มีกิจกรรมส่งไปยังผู้ใช้บริการที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชน ศูนย์ภาษาอาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบเหล่านั้น เช่น ชื่อเต็ม ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ในทำนองเดียวกัน บางส่วนของระบบอาจอนุญาตให้ผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนเข้าร่วมคุณสมบัติเชิงโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม เช่น การแชร์เนื้อหาผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดียการโต้ตอบกับโปรแกรมเสริมของโซเชียลมีเดีย หรือลงชื่อเข้าใช้ผ่านบัญชีแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม เมื่อผู้ที่บรรลุนิติภาวะและเยาวชนใช้แพลตฟอร์มและโปรแกรมเสริมของโซเชียลมีเดียดังกล่าว อาจมีข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียบางอย่างถูกแบ่งปันให้กับสาขาวิชา เช่น ชื่อผู้ใช้และข้อมูลประวัติโดยย่ออื่น ๆ

การซื้อและการทำธุรกรรม
          ศูนย์ภาษาไม่มีกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการซื้อและการทำธุรกรรมก็ตามในระบบของศูนย์ภาษาที่พัฒนา รวมถึงในแอปพลิเคชันที่ศูนย์ภาษาได้เผยแพร่และให้บริการทั้งหมด ทุกบริการเปิดให้บุคคลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงรองรับการเข้าใช้งานของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยในอนาคต สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ
          ในบางพื้นที่ของระบบที่ศูนย์ภาษาพัฒนาขึ้น ผู้ใช้บริการอาจต้องการสื่อสารกับเพื่อน หรือบอกเพื่อนของพวกเขาเกี่ยวกับระบบที่ศูนย์ภาษาพัฒนาขึ้น ดังนั้น ศูนย์ภาษาอาจขอให้พวกเขาให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่นซึ่งโดยปกติจะจำกัดเฉพาะชื่อต้นและที่อยู่อีเมล ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตอบสนองคำขอของผู้ใช้บริการเท่านั้น และจะถูกลบออกจากระบบเมื่อข้อความถูกส่ง บางระบบอาจอนุญาตให้ผู้ใช้บริการแชทกับเพื่อน ๆ ในรูปแบบที่แสดงการสื่อสารของพวกเขากับผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ โดยทั่วไประบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชนสามารถเลือกวลีต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือ หรือกระบวนการในการกรองและตรวจสอบข้อความแชทที่เขียนขึ้นโดยผู้ใช้บริการ หากเครื่องมือเหล่านี้ตรวจพบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชนพยายามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ ศูนย์ภาษาจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ออกจากการโพสต์ก่อนที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ

อุปกรณ์ และข้อมูลการใช้งาน
          นอกจากนี้ ศูนย์ภาษายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบของศูนย์ภาษาที่พัฒนาขึ้น เช่น ประเภทของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น Windows หรือ Mac OS) และเบราว์เซอร์ (เช่น Firefox Internet Explorer เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลภายในระบบต่าง ๆ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (เช่น AT&T, Earthlink) ตัวระบุบางอย่าง (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะตัว ที่อยู่ IP และที่อยู่ IP ของอุปกรณ์เคลื่อนที่) ข้อมูลการใช้งาน (เช่น คำขอหน้าเว็บและเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา) และข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เพื่อช่วยสามารถสนับสนุนการดำเนินงานภายในของระบบ ดูเพิ่มเติมในส่วน คุกกี้ และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ ด้านล่าง
          การแจ้งเตือนแบบพุช ผู้ใช้บริการอาจเลือกรับการแจ้งเตือนแบบพุชจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้บริการสามารถจัดการกับการแจ้งเตือนแบบพุชตามความชอบได้ตลอดเวลา โดยการปรับเปลี่ยน
การตั้งค่าในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา
          ติดต่อศูนย์ภาษา หากผู้ใช้บริการเลือกที่จะติดต่อศูนย์ภาษาทางอีเมล ทางศูนย์ภาษาอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม เมื่อศูนย์ภาษากระทำการตามคำขอของผู้ใช้บริการแล้ว ศูนย์ภาษาจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทันที

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมบนระบบต่าง ๆ
          ลิงค์ต่าง ๆ ภายนอกของศูนย์ภาษา อาจมีลิงค์ไปยังระบบบริการ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งการปฏิบัติด้านข้อมูลอาจแตกต่างจากของศูนย์ภาษา การเชื่อมโยงไปตามลิงค์เหล่านี้ อาจนำผู้ใช้บริการไปยังเว็บระบบบริการ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเสนอเนื้อหาอื่น ๆ หรือดำเนินการแข่งขันหรือการชิงโชค ที่แยกออกไปจากระบบของศูนย์ภาษา หากผู้ใช้บริการสนใจข้อเสนอของบุคคลที่สามเหล่านี้ พวกเขาควรพิจารณาคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากระบบบริการ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เหล่านั้น ไม่ถูกครอบคลุมอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (privacy policy) ของศูนย์ภาษาและอาจปฏิบัติตามขั้นตอนที่ต่างกัน
          คุณสมบัติเชิงโต้ตอบสำหรับเยาวชนและผู้ที่บรรลุนิติภาวะ เมื่อผู้ใช้บริการที่บรรลุนิติภาวะหรือเยาวชนใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและโปรแกรมเสริมของบุคคลที่สามบนระบบของศูนย์ภาษา บุคคลที่สามที่ให้บริการคุณสมบัติเหล่านั้น อาจสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและข้อมูลกิจกรรมบนระบบของศูนย์ภาษารวมถึงการแจ้งการเชื่อมโยงของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของพวกเขาเอง ศูนย์ภาษาขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูลของพวกเขา
          กระบวนการทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และธุรกรรม ศูนย์ภาษาและตัวแทน ผู้ทำสัญญา และผู้ให้บริการของศูนย์ภาษา อาจเปิดเผยข้อมูลที่ศูนย์ภาษารักษาไว้เมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เช่น การตอบสนองต่อคำสั่งศาล หมายศาล กระบวนการทางกฎหมาย หรือการเรียกร้องหรือการตรวจสอบอื่น ๆ นอกจากนี้ ศูนย์ภาษาอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ หรือที่ ๆ สาขาวิชาเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงน่าสงสัย สถานการณ์ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยทางกายของบุคคลใด ๆ การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของสาขาวิชา และเพื่อยืนยันหรือบังคับใช้ตามนโยบายที่ควบคุมระบบของศูนย์ภาษา และกฎหมายที่บังคับใช้หรืออนุญาตโดยสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ นอกจากนี้ ศูนย์ภาษาอาจโอนข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของศูนย์ภาษา ในกรณีที่มีธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น ถ้าศูนย์ภาษาหรือหนึ่งในหน่วยธุรกิจของศูนย์ภาษา หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ภาษาถูกซื้อ ถูกขาย หรือรวมเข้ากับบริษัทอื่น
          ด้วยความยินยอม ศูนย์ภาษาอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ๆ ตามความยินยอมที่เหมาะสม หรือตามคำแนะนำของพวกเขา

คุกกี้และข้อมูลด้านเทคนิคอื่น ๆ
          คุกกี้ ในบางหน้าบนระบบของศูนย์ภาษา ผู้ให้บริการของศูนย์ภาษา และบุคคลที่สามอื่น ๆ อาจใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า “คุกกี้” หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสบการณ์ทางออนไลน์ของผู้ใช้บริการ ศูนย์ภาษาวางคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เมื่อพวกเขาเข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์ภาษา เพื่อให้ศูนย์ภาษาสามารถจัดเก็บความชอบของพวกเขา และวิเคราะห์การใช้ระบบได้ เช่น จำนวนครั้งที่ผู้ใช้บริการใด ๆ เข้าใช้ระบบของศูนย์ภาษาและส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น
          ตัวเลือกเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้ ผู้ใช้บริการควรไปที่เมนูช่วยเหลือของเว็บไซต์เบราว์เซอร์ของพวกเขา หากผู้ใช้บริการตัดสินใจไม่รับคุกกี้จากระบบของศูนย์ภาษา ผู้ใช้บริการรายนั้นอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทั้งหมดในระบบของศูนย์ภาษาได้ การใช้ระบบโดยไม่ปฏิเสธคุกกี้และเทคโนโลยีออนไลน์ที่คล้ายกัน ผู้ใช้บริการยินยอมให้ศูนย์ภาษาใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ศูนย์ภาษาไม่ได้ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อสัญญาณป้องกันการติดตามของระบบ (Do Not Track) ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่ได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีให้เป็นแบบเดียวกัน ศูนย์ภาษายังคงทบทวนเทคโนโลยีใหม่ ๆ และอาจนำมาตรฐานมาใช้ เมื่อได้ถูกสร้างขึ้น
          Google Analytics หนึ่งในผู้ให้บริการของศูนย์ภาษา มีกระบวนการเลือกไม่ใช้ เป็นของตัวเอง ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของ Google Analytics ได้ ที่นี่ ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมการใช้ Google Analytics เกี่ยวกับการใช้งานของพวกเขาบนระบบของศูนย์ภาษาได้

พันธสัญญาต่อความปลอดภัยของศูนย์ภาษา
          ศูนย์ภาษาจะรักษากระบวนการที่มีไว้เพื่อคุ้มครองและช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต รักษาความปลอดภัยของข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ภาษาเก็บรวบรวมบนระบบของศูนย์ภาษาอย่างถูกต้อง ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากระบบจะไม่ถูกเก็บไว้นานเกินความจำเป็นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นี้ หรือในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล หรือเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายของศูนย์ภาษา การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อตกลงของศูนย์ภาษา หรือตอบสนองต่อคำขอของผู้ใช้บริการ

ติดต่อเรา
          ผู้ใช้บริการ รวมถึงพ่อแม่ และผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่เป็นเยาวชน ซึ่งมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นี้ หรือผู้ที่ต้องการตรวจสอบหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ในระบบนี้ มีข้อมูลที่ถูกลบ หรือขอให้ยุติการรวบรวม ใช้ต่อ หรือ เปิดเผยข้อมูลนี้ สามารถติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลด้านล่าง
          หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะมีข้อมูลซึ่งถูกเก็บรวบรวมโดยแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พวกเขาสามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน โดยใช้ขั้นตอนถอนการติดตั้งมาตรฐานที่มีอยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือผ่านทางตลาดหรือเครือข่ายแอปพลิเคชันอุปกรณ์เคลื่อนที่
          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
          39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

Designed and developed by: sangsan.k