ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

คู่มือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
   คู่มือการสอบ Placement test โปรแกรม English Discoveries
   คู่มือการ Login และเข้าสู่บทเรียนโปรแกรม English Discoveries
   คู่มือการเข้าใช้งาน CRU MOOCs    
   คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้งาน Application เรียนภาษาอังกฤษกับ CRU Fun Eng

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
   ใบลาพักผ่อน   
   ใบลาป่วย - ลาคลอดบุตร - ลากิจส่วนตัว   
   แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา   

 

Designed and developed by: sangsan.k