ติดต่อ 

0 2942 5800 ต่อ 2916 2917 และ 2919 

 E-mail : languagecenter@chandra.ac.th

ห้องอบรมภาษา

ห้อง ประเภท รายละเอียดห้อง ความจุ รูปภาพ
2922 ห้องอบรม - Desktop Computer
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ไมโครโฟน+ลำโพง
30
         
2931 ห้องอบรม - Desktop Computer
- เครื่องเล่น DVD
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ไมโครโฟน+ชุดเครื่องขยายเสียง
40
         
2933 ห้องอบรม - Desktop Computer
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
20
         
2941 ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- Visualizer
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ไมโครโฟน+ชุดเครื่องขยายเสียง
34
         
2943 ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- Visualizer
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ไมโครโฟน+ชุดเครื่องขยายเสียง
34
         
2944 ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- Visualizer
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ไมโครโฟน+ชุดเครื่องขยายเสียง
30
         
2946 ห้องปฏิบัติการทางภาษา - Desktop Computer
- ชุดหูฟัง
- Visualizer
- เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
- ไมโครโฟน+ชุดเครื่องขยายเสียง
30

Designed and developed by: sangsan.k